x

Newsletter

Dziękujemy za złożenie zamówienia. Jeżeli chcesz możesz zapisać się do naszego newslettera.

Polityka Prywatności

 1. Serwis www.eplusm.pl („Serwis”) informuje, iż korzystając z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.  
 2. Serwis zbiera dane, które przekazywane są na przykład przy pomocy plików cookies oraz dane, które Serwis otrzyma w wyniku wypełnienia przez Państwa formularza rejestracji. Dane w ten sposób otrzymane przetwarzane są wyłączenie w celu w jakim zostały one przez Państwa udostępnione. W przypadku plików cookies jest to najczęściej zapewnienie poprawnego działania Serwisu oraz utrzymania zawartości koszyka, natomiast w przypadku adresu email, danych adresowych oraz Państwa imienia i nazwiska podanego przy rejestracji dane te są używane w celu realizacji zamówienia. Dla tych z Państwa, którzy wyrazili na to zgodę, przesyłane będą aktualne informacje o promocjach.
 3. Oprócz celów wskazanych w pkt. 2 powyżej, dane zbierane przez Serwis mogą również używane być w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, zapobiegania nadużyciom, poprawy jakości świadczonych usług jak i w celach historycznych oraz statystycznych.
 4. W celu zapewnienia jak największej płynności i pewności funkcjonowania Serwisu, jego administratorzy dokonują codziennych kopii zapasowych tzw. back-upy. Back-upy te przechowywane są w sposób odpowiadający wszelkim standardom, zapewniając tym samym odpowiednie bezpieczeństwo danych tam zawartych.

Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje plik cookie, który stanowi identyfikator sesji (przechowuje on stan serwisu dla danego użytkownika). Jest to „ciasteczko” sesyjne co oznacza, że znika ono z chwilą zamknięcia przeglądarki. Plik ten potrzebny jest do podtrzymania informacji o koszyku w trakcie zakupów.
 2. Serwis korzysta informacji zgromadzonych w plikach cookies na podstawie art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr. 171, poz. 1800), który określa warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika. Mając na względzie ust. 2 ww. przepisu podczas pierwszych odwiedzin Serwisu zostanie Państwu wyświetlona informacja o tym, że Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Niezależnie od rodzaju przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają mogą Państwo w ustawieniach tej przeglądarki wybrać aby na Państwa urządzeniu nie były przechowywane pliki cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Zmiana ustawień przeglądarki w zakresie ustawień dotyczących plików cookies dokonywana jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa takich zmian. Dokonanie takiej zmiany ustawień może spowodować, iż mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

 

Przetwarzanie Danych

 Serwis nie będzie bez Państwa wyraźnej zgody udostępniać w jakikolwiek sposób Państwa danych zbieranych w trakcie korzystania z Serwisu niepowołanym do tego osobom trzecim a w szczególności podmiotom zajmującym się handlem lub jego promocją przy pomocy tzw. list mailingowych. Państwa dane mogą być ujawnione osobom zatrudnianym przez Serwis lub innym osobom świadczącym na rzecz Serwis usługi, o ile jest to niezbędne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu lub jego modernizacji. Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych tylko na Państwa wyraźną zgodę.

 1. Serwis informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 19997 roku (Dz.U. Nr 133, poz 883) tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 101, poz 926), mają Państwo dostęp do treści zebranych przez Serwis danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania zarówno dostępu do swoich danych jak i w celu ich zmiany należy skontaktować się z Serwisem. Można tego dokonać zarówno przy pomocy danych teleadresowych umieszczonych na stronie głównej Serwisu jak i pisemnie na adres siedziby E plus M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stara Iwiczna, ul. Kolejowa (05-500 Stara Iwiczna). Każdy z użytkowników Serwisu może edytować informacje o sowim koncie lub usunąć swoje dane.
 2. Okres przechowywania danych zebranych przez Serwis na podstawie niniejszej Polityki Prywatności nie jest określony, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Okres ten w przeważającej mierze zależy od celu w jakim dane zostały uzyskane.

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przechowywane będą one w bazach danych podmiotów świadczącym dla Serwisu usługi hostingowe. Bazy te znajdują się na należycie chronionych serwerach działających zgodnie ze współczesnymi standardami bezpieczeństwa. Certyfikat SSL po stronie serwera, używany jest w celu szyfrowania komunikacji na formularzach płatności i obsługi konta.

 1. Pomimo, iż Serwis oraz współpracujące z nami podmioty zapewniają wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa należy pamiętać, iż przekazywanie danych za pośrednictwem sieci Internet nigdy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia do których doszło nie z winy Serwisu.

 

Odnośniki

 W trakcie korzystania z Serwisu mogą Państwo napotkać na naszych stronach internetowych odnośniki do innych serwisów, portali lub stron internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, do której otrzymają Państwo dostęp po użyciu takiego odnośnika. W celu zapewnienia jak najbardziej optymalnej ochrony Państwa danych Serwis zaleca zapoznanie się z Polityką Prywatności takich serwisów.

Zmiany

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na stronie naszego Serwisu. Polityka Prywatności w zakresie zmian, które zostały w niej dokonane obowiązywać będzie od momentu opublikowania informacji o jej zmianie.